Teede puhastamine

Teede ja platside puhastus imuriga

Tegemist on tavapärase protseduuriga, mille käigus eemaldatakse teelt liiklust ja teehoidu segavad põõsad, võsa ja puud.

Et tagada tee katte säilivus ning võimalikult pikk kasutusiga, on vajalik teemaad puhastada võsast ja puudest, mis takistavad tee kuivamist, tuule ligipääsu, sadeveekraavide tööd ja teede hooldust.