Lumekoristus

Eesti talved on lumerohked, mistõttu kuhjub lumi katustel, tekivad jääpurikad ning tänavad on väga libedad. Seepärast soovitame aegsasti mõelda lumekoristusele, jääpurikate eemaldamisele ning tänavate libeduse tõrjele.

Pakume järgmisi teenuseid :

  • Lume äravedu
  • Teede ja platside lume ja libedustõrje
  • Lume laadimine
  • Lumekoristustööd
  • Jääpurikate eemaldamine

NB! Lume raskusest tingitud katusekahjustusi kodu- ja varakindlustuse raames üldjuhul ei hüvitata!

Tööde teostamisel tagame ohutuse kõnni- ja autoteel. Kasutame erivarustust ning paigaldame vajalikud märgid ja piiritleme ohumaa.