Kanalisatsioonitööd

  • Tehnosüsteemide hooldus, kanalisatsioon, vesi, elekter
  • Vee, veemõõdusõlmede ja kanalisatsioonisüsteemide ehitus

Tehnosüsteemide hooldus hõlmab:

  • Ventilatsiooni ja jahutussüsteemide hooldust
  • Kütteseadmete ja süsteemide hooldustöid
  • Vee ja kanalisatsioonisüsteemide hooldustöid
  • Hooneautomaatika hooldustöid

Samuti teostame avariide lokaliseerimist ja likvideerimist.